Дитячий психолог

 Не існує запитань, на які немає відповідей, але інколи досить важко зрозуміти та впорядкувати ряд проблем, варіантів, складних виборів, що стосуються дітей, їх навчання, виховання, розвитку, розуміння. Здається, уже все спробували, але ситуація не змінюється і не вирішується, хоч скільки порад вже не надали оточуючі.

Саме в такі хвилини досить доречно звернутися до фахівця, до дитячого психолога. Адже психологічне консультування передбачає співпрацю саме із професійним консультантом на основі бесіди, що має своє спрямування чітко на вирішення тих проблем, з якими звернувся клієнт. Відмінність роботи психолога від інших професійних консультацій орієнтована на допомогу клієнту у розв’язанні проблем і тим самим готує клієнта до вирішення схожих проблем, що можуть мати місце у майбутньому.

Дитячий психолог у Вінниці

 Цілі консультування визначаються відповідно до чіткої ситуації, є індивідуальними та конкретними, а у процесі взаємодії клієнт завжди отримує конфіденційність, довірливе ставлення, повагу до цінностей, відсутність упереджень, проникливість, об’єктивність, врахування унікальної цілісність особистості, емпатійне слухання, яке містить дві складові: емпатію і слухання, які взаємодоповнюють один одного. Емоційне розуміння клієнта, що лежить в основі слухання,  дозволяє психологу-консультанту особисто сприйняти і самостійно зрозуміти все те, що хвилює клієнта.

 Оскільки досить часто відповіді заховані у самих запитаннях, рекомендації клієнт отримує на основі особистого спілкування з ним дитячого психолога-консультанта як результат опрацювання проблеми, вивчення того, що саме сприяло її виникненню в житті клієнта. За допомогою спеціальних прийомів вислуховування, що використовує психолог у процесі консультаційної взаємодії, він не лише спілкується із людиною, але й знайомиться із його проблемою, сприяє усвідомленню клієнтом своєї ситуації, емоційній рівновазі, що значним чином великою визначає ефективність роботи. Дитячий психолог (м.Вінниця) у процесі консультування звертає особливу увагу на розширення уявлень клієнта про самого себе,власну життєву ситуацію, про навколишню дійсність.  Таким способом можна помітити корекційний вплив психолога на клієнта і за допомогою даного впливу клієнт, в свою чергу, може оцінити ситуації з іншої сторони, розробляти варіанти дій та вчинків саме у даному випадку.

 Важливо зазначити, що безсумнівною домінантою у комплексній взаємодії психолога та його клієнта є безпосередньо процес,  у ході якого надається психологічна допомога. Важливе місце тут займають самостійні завдання, адже саме ними забезпечується допомога у процесі структурованої взаємодії, що визначається у: встановленні довірливих стосунків та самоусвідомлення; забезпечення позитивної динаміки взаємостосунків, що слугує прямим розумінням та вирішення психологічних аспектів проблем клієнта; самореалізація, саморозвиток, саморозкриття, успішна адаптація та розвиток. Якщо Вам потрібні послуг дитячого психолога у місті Вінниця, тоді звертайтесь до наших послуг.