Підготовка дітей до школи за авторською программою.

Відмінність програми полягає у принципі циклічності матеріалу, що забезпечує закріплення навичок необхідних у школі. Повторюваність вивченого з постійним ускладненням Заняття з підготовки до школиорганічно знаходить місце у дитячій свідомості не перенапружуючи її. Задовольняється природна потреба у пізнанні нового. Готуючись до школи по розробленій та практично перевіреній програмі дитина вчиться цінити нові знання. Та розуміє, що у світі все взаємопов’язане.

Динамічність та темп отримання знань і навичок тренує дитячий розум. Дитина легко і швидко оцінює важливість подій, що відбуваються навкруги і визначає, які знання треба зберегти.

Діти, що займаються за нашою програмою показують швидкі результати, а головне у дітей постійно зростає цікавість та повага до процесу навчання.

У програмі збережено цілісний підхід до розвитку дитини. Постійна зміна видів діяльності задіює истеми сприйняття інформації, які домінують у відповідному віці.

Підготовка дітей до школи з використанням здоров’я-зберігаючих технологій. Це звичка правильно сидіти при письмі, звичка цінувати власний зір і берегти його.

Надмірна загрузка та вимогливість замінені на цікавість до навчання та повагу до дисципліни.

Заняття орієнтоване на адаптацію до сучасної шкільної програми. Діти вчаться систематизувати і аналізувати навчальний матеріал. Оволодівають техніками вивчення невідомих

Підготовка дітей до школи

раніше відомостей.

Підготовка до школи у м. Вінниця –це наша чітка спеціалізація, що забезпечує придбання важливих навичок в:

- читанні,

- математиці,

- письмі,

- а також отримання знань про довкілля.

Єдина відпрацьована і перевірена програма навчання. За якою працюють всі викладачі і проходять всі групи, зарекомендувала себе, як дуже якісна. Підготовка до школи з врівноваженим навантаженням дітей під час заняття, дозволяє продуктивно опрацювати освітній матеріал.

Для батьків ми проводимо аналіз прогресу на кожному етапі програми у вигляді відкритих занять.

Моніторимо результати і проводимо анкетування батьків для зауважень та побажань.

Для вас працюють викладачі, які постійно вдосконалюють навички і знання за допомогою тренінгів, семінарів та навчальних програм.

Класи для ваших діток обладнані всім необхідним для створення в них навчального середовища. Кожен предмет несе розвивальну мету.

Для ваших діток ми проводимо безкоштовне тестування перед проходженням програми і після закінчення курсу перед вступом у школу.

Наше кредо – це постійне поліпшення якості занять та сервісу обслуговування клієнтів.